Palvelut

Sijoitus

  • Pitkäaikainen tai lyhyempi jakso

Lastensuojelun tilannearviojakso

  • Kesto 4-12 viikkoa

Jälkihuolto

  • Asuminen ryhmäkodissa tai tukikäynnit nuoren kodissa

Asiakaskohtaisesti sovittavat tukipalvelut

  • Terapiapalvelut; DDP, toiminnallinen musiikkiterapia, psykoterapia
  • Lastenpsykiatrian erikoislääkärin palvelut
  • Perhetyö sijoitettavana olevan lapsen perheeseen tai avohuoltona
  • Videoavusteinen vuoroaikutuksen ohjaus (VIG)

Hoidon keskiössä on lapsen ja omaohjaajan välinen vuorovaikutuksellinen suhde, jonka avulla lapselle pyritään tarjoamaan korjaavia ja eheyttäviä kokemuksia. Hoito ja kasvatusmenetelmä suunnitellaan asiakaskohtaisesti sijoituksen keston mukaan.

Lyhyempien hoitojaksojen aikana (1-6kk) keskitytään korjaavaan vuorovaikutukseen, hyvään kommunikointiin perheen ja lapsen läheisverkoston kanssa sekä pyritään suunnittelemaan sosiaalityöntekijän kanssa perhettä ja lasta tukeva jatkohoito.

Pidempikestoisten hoitosuhteiden aikana (6kk --) keskitytään eheyttävien ja korjaavien kokemusten tuottamiseen sekä luottamuksellisten ihmissuhteiden rakentamiseen ja suunnitellaan riittävät tukirakenteet (soveltuva terapia, lääkärin tai psykologin arvio) lapsen hoitoa tukemaan.

Julkaisut:

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - konkretian ja kohtaamisen opas ammattikäyttöön (sisältää opetus-DVD:n).

Hinta 60 € (sis.alv).

Tiedustelut ja tilaukset: sanna.lundgren@rrk.fi